Wat voor een coach ben jij?
Een affiche als spiegel...

affiche

Wat voor een coach ben jij?

De affiche komt tot goed zijn recht op verschillende plekken in clubgebouwen, zoals de kantine.
Één bestelling bestaat uit drie affiches op A2 formaat (42x60 cm) en kost inclusief verzendkosten en BTW € 22,50


Voor 3 affiches maak € 22,50 over naar:
F. van Mourik - animation
SL 94
1034 WR Amsterdam

Giro NL86 INGB 0003 2513 67
Onder vermelding van affiche coaching.

Vergeet niet uw adresgegevens aan ons door te mailen.


Concept en tekst Reinoud Buijs, grafische vormgeving Fred van Mourik - Respecteer copyrights.